3. Varmlis CD Birk

Birk 8 uker, har flyttet til Frida, Frank og Ola, på Jonsvatnet.

7 uker.

6 uker.

5 uker.

4 uker.

3 uker.

2 uker.

1 uke.